(picture from the Crystal Skull Conference in Holland, March 12th, 2011)


 

{ Nederlands: Internationaal Kristallen Schedel Netwerk }

 

ICSN INTEREST FORM / ICSN BELANGSTELLINGSFORMULIER

( * - this information is optional /  deze informatie is optioneel)

 
Name / Naam:
 

Organization / Organisatie (*):

Email:
 

Address / Adres (*):

City / Stad:
 

State / Province (Provincie) / County:

Postal Code (Postcode) / ZIP Code (*):
 

Country / Land:
 

Phone No. / Tel (Landline/Vast) (*):

Cellular Phone / Mobile Phone (Mobiele telefoon) (*):
Description about Yourself / Beschrijving van Jezelf  (*):

(can you discuss what is your interest with the crystal skulls, are you a crystal
skull guardian for example or have you met some crystal skulls before, etc... /
waaruit bestaat je belangstelling voor de Kristallen Schedels, heb je zelf een Kristallen
Schedel bv. of heb je ontmoetingen gehad met  Kristallen Schedels , etc )


 

Comments to Us / Suggestions how to build the Network (*):
( Opmerkingen of suggesties over hoe we het Netwerk kunnen opbouwen )
 

 

-- thank you for your interest, we look forward
to building this new network together to help and support each other

( Dankjewel voor je interesse, we zien er naar uit dit nieuwe netwerk
samen op te bouwen om elkaar te helpen en te ondersteunen.)


In peace and light always / Vrede en Licht

The Crystal Skull Explorers

(Canada, England / Engeland, Germany /Duitsland, Switzerland /Zwitserland,
  The Netherlands / Nederland and the U.S. / en de Verenigde Staten )


To Submit this Form please click on the Submit Request Button below
( Klik op Submit Request hieronder om het formulier te verzenden
)